Ahmet Eroğlu

Ahmet Eroğlu
Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Öğrencisi

BÜTÜN, ZİHİN VE DURUŞ

AHMET EROĞLU Yaşıyoruz. Bu yaşamak, aynı zamanda sorumluluklarımızla yeteneklerimizi, isteklerimizle azmimizi, hayallerimizle gerçeklerimizi sık sık kıyaslama hali anlamına da geliyor. Her gün, hatta her an,...