Ahmet Eroğlu

Ahmet Eroğlu
Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Öğrencisi

mental=control

BÜTÜN, ZİHİN VE DURUŞ

AHMET EROĞLU Yaşıyoruz. Bu yaşamak, aynı zamanda sorumluluklarımızla yeteneklerimizi, isteklerimizle azmimizi, hayallerimizle gerçeklerimizi sık sık kıyaslama hali anlamına da geliyor. Her gün, hatta her an,...