SOSYAL MEDYA VE MAHREMİYET SONRASI TOPLUM

BATI MODELİ ÇÖKMÜŞTÜR

KÜRESELLEŞMENİN MANTIK DIŞILIĞI

ZYGMUNT BAUMAN: SOSYAL MEDYA BİR TUZAK