ATASOY MÜFTÜOĞLU RÖPORTAJI

10 Şubat 2015’te Atasoy Müftüoğlu ile yapılan röportajın tüm bölümlerini yayınlıyoruz.

Soru 1: Kendi dilimizi oluşturma çabası gösterirken bile, kültürel alanda bağımsızlığımızı elimizden alan sömürü anlayışının terminolojisini (Türkçe’de karşılığı olanların dahi) kullanmak zorunda hissedişimiz izaha muhtaç değil mi?

Soru 2: “Meşgul edilerek sömürgeleştiriliyoruz” ne demek? Ne ile meşgul ediliyoruz?

Soru 3: Ağır Hasarlı Algılar kitabınız okunamayacak derecede kasvet, karamsarlık ve tekrar dolu. Meselelere çözüm üretemiyor ve üstadlarımızın yalnızlıklarını paylaşamıyor oluşumuz, tekrar içerisinde boğulmamıza sebebiyet veriyor. Bu tekrar ve karamsarlıklarla yaşamak hakkında neler düşünüyorsunuz?

Soru 4: İran’ın Suriye meselesindeki duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu duruşu mezhep fanatikliğiyle, Orta Doğu’nun siyasi bütünlüğü idealinden ayıran saik nedir?

Soru 5: Yunanistan’da seçimleri kazanan SYRIZA insanlığa yeni bir alternatif sistem olarak sunuluyor. Bu ne derece doğrudur? Bu durum, İslâm’ı seçenek olarak görmek isteyen solcular için bir işaret olabilir mi?

Soru 6: Kitaplarınızda Irak’ta, Mısır’da, Suriye’de olan olayları ele alıyor, “neden oluyor?” sorusuna yanıt arıyorsunuz. Aynı şekilde “Irak Dünya Mahkemesi” adlı kitapta da benzer sorulara cevap bulunmaya çalışılıyor. Bilindiği üzere Irak’ta ABD işgali başladığı günden beri dünyanın farklı yerlerinde protesto eylemleri ve toplantıları düzenlendi. Ama bu oluşumların en başından itibaren tartıştıkları bir soru var: “Biz meşruiyetimizi nereden alıyoruz veya bir meşruiyetimiz var mı?” Çünkü bu meşruiyet sağlanmadan ne savaşlar engellenebiliyor, ne de kabul görecek çalışmalar yapılabiliyor. Bu bağlamda seküler insan ile ahlâk kavramı arasında bir mutabakat sağlanabilir mi?

Soru 7: İktidarlara ihtiyaç duymamak, iktidarlardan hiç bir şey beklememek nasıl mümkün olur? Bu çerçevede günümüz STK’larının durumu nedir?

Soru 8: Yakın geçmişte İslam’ı her platformda güçlü şekilde savunan birçok insana rastlıyorduk. Bugün bu alandaki eksikliği, bu insanların azlığını veya yokluğunu neye bağlıyorsunuz?

Soru 9: 7 Güzel Adam’ı 7 Güzel Adam yapan şey nedir? Bugünün “7 Güzel Adam”ı olsa, hangi vasıflara sahip olarak bu ismi üzerinde taşıyabilir?

Soru 10: Suriye konusundaki düşüncelerinizden dolayı faaliyetleriniz için yapılan yardımları kesenler oldu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Kaynak: Atasoy Müftüoğlu Facebook Sayfası

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.